SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PAJIȘTI

Scop și obiective

Scop

Asociaţia „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PAJIŞTI” are ca scop:

 • dezvoltarea bunelor practici în organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea de activităţi pentru cunoaşterea, îmbunătăţirea şi gestionarea durabilă a fondului pastoral românesc;
 • crearea de noi cultivare cu performanţe biologice şi calitative superioare;
 • perfecţionarea tehnologiilor de cultură şi de conservare la plantele furajere;
 • crearea de cunoaştere la standarde europene, diseminarea calificată a acesteia către cei ce produc, utilizează sau monitorizează resursele furajere în condiţii de eficienţă economică şi ecologică superioare.

Obiective

Obiectivele Societăţii Române de Pajişti sunt:

 • facilitarea schimbului de experienţe şi cooperării între membrii societăţii sau parteneri cu preocupări asemănătoare din ţară şi străinătate;
 • aflierea la organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de specialitate;
 • reprezentarea intereselor societăţii la nivelul organismelor guvernamentale şi internaţionale, formularea de propuneri cu caracter de reglementare legislativă privind cultura pajiştilor şi a plantelor furajere;
 • dezvoltarea de activităţi de cercetare – dezvoltare la nivel de excelenţă în domeniul pajistilor si culturilor furajere;
 • stimularea publicării de articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale din fluxul principal de publicaţii
 • cunoaşterea şi diseminarea preocupărilor pratotehnice la nivel european şi mondial
 • cunoaşterea şi diseminarea măsurilor de gospodărire a pajiştilor în acord cu măsurile de Agro-Mediu în privinţa conservării biodiversităţii şi a peisajului tradiţional
 • promovarea caracterului de multifuncţionalitate a pajiştilor din România
 • sprijinirea cultivatorilor de pajişti pentru obţinerea unor producţii eficiente prin alicarea unor tehnologii specifice zonelor de cultură
 • obţinerea unor cultivare furajere cu valoare furajeră ridicată şi stabilirea sistemului de organizare şi multiplicare a seminţelor la plantele furajere
 • stimularea producerii de furaje ecologice în condiţiile promovării principiilor agriculturii durabile
 • asigurarea controlului calitativ al furajelor
 • sprijinirea membrilor societăţii în valorificarea experienţei în domeniul pajiştilor şi a plantelor furajere
 • organizarea unei baze de date şi a unui sistem informaţional în scopul asigurării schimbului permanent de informaţii, opinii, sugestii, organizării de întâlniri interne şi internaţionale, conferinţe, consfătuiri, prelegeri, demonstraţii tehnice pentru asigurarea unui contact permanent cu problematica domeniului praticol şi a culturilor furajere
 • promovarea realizării de publicaţii proprii în domeniul pajiştilor şi al culturilor furajere

Cum se poate trimite manuscrisul?

Revista SRP

Lucrările se trimit prin e-mail, în fişier Word, la adresa: sropaj@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor, cât şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
Str. Calea Mănăștur, Nr. 3-5, Camera 46
Cod poștal 400372
E-mail: sropaj@yahoo.com
Site: https://sropaj.ro
Follow us on Facebook
Copyright © 2024 | Ultima actualizare: 10.01.2024