SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PAJIȘTI

Revista SRP

Procesul de recenzare

1. Evaluarea manuscrisului se realizează în etapa preliminară de către doi referenţi ştiinţifici de specialitate.

2. După desfăşurarea procesului de recenzare (1 - 2 luni) autorii vor primi o notă cu eventuale observaţii.

3. Autorii sunt datori să procedeze la efectuarea eventualelor modificări ale conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor stiinţifici.

4. În etapa finală, lucrarea este înaintată Comitetului editorial care se pronunţă asupra acceptării pentru publicare.

5. Rezultatul procesului de recenzare este adus la cunoştinţă autorului corespondent.

6. Pentru eliminarea întarzierilor în procesul de recenzare şi publicare vă rugăm să anunţaţi eventuala modificare a adresei de e-mail.

7. Revista apare de doua ori pe an, în iunie și decembrie.
Lucrările se primesc tot timpul, însă publicarea se va face doar după ce acestea au parcurs procesul de recenzare.

8. Nu se percepe taxă pentru publicarea lucrărilor.

Cum se poate trimite manuscrisul?

Revista SRP

Lucrările se trimit prin e-mail, în fişier Word, la adresa: sropaj@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor, cât şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
Str. Calea Mănăștur, Nr. 3-5, Camera 46
Cod poștal 400372
E-mail: sropaj@yahoo.com
Site: https://sropaj.ro
Follow us on Facebook
Copyright © 2024 | Ultima actualizare: 10.01.2024