SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PAJIȘTI

Revista SRP

Licență și proprietate intelectuală

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a aceastei publicații nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă, sub nicio formă sau prin niciun fel de mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea în scris a editurii, cu excepția folosirii în scop de cercetare, studiu privat, critică sau recenzie. Societatea Română de Pajiști consideră versiunea tipărită a revistei Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops ca fiind versiunea oficială pentru înregistrare.

Tipărită la Cluj Napoca de către editura Academic Press Printer, ISSN 2068 - 3065 (Tipărit)

Disclaimer

Editura și redactorii nu pot fi considerați responsabili pentru erori sau pentru orice consecințe care decurg din utilizarea informațiilor conținute în această revistă; vederile și opiniile exprimate nu reflectă în mod necesar pe cele ale editurii și ale redactorilor, așa cum nici publicarea reclamelor nu constituie vreo aprobare de către editură a produselor cărora li se face publicitate.

Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops este publicată de către Academic Press Printers - University of Agriculture Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3, 400372, Cluj-Napoca, România.
Tel: 004 0264 596.384, Fax: 004 0264 593.792, e-mail: eap@usamvcluj.ro

Cum se poate trimite manuscrisul?

Revista SRP

Lucrările se trimit prin e-mail, în fişier Word, la adresa: sropaj@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor, cât şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
Str. Calea Mănăștur, Nr. 3-5, Camera 46
Cod poștal 400372
E-mail: sropaj@yahoo.com
Site: https://sropaj.ro
Follow us on Facebook
Copyright © 2024 | Ultima actualizare: 10.01.2024