SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PAJIȘTI

Revista SRP

Indexare

Prin valoarea lucrărilor publicate Revista se bucură de apreciere din partea specialiştilor.
În urma ierarhizării naţionale a revistelor ştiinţifice aceasta a fost cotată CNCSIS cu B+.
Este indexată în baze de date internaţionale: CAB International, WUR Library.

Cum se poate trimite manuscrisul?

Revista SRP

Lucrările se trimit prin e-mail, în fişier Word, la adresa: sropaj@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor, cât şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
Str. Calea Mănăștur, Nr. 3-5, Camera 46
Cod poștal 400372
E-mail: sropaj@yahoo.com
Site: https://sropaj.ro
Follow us on Facebook
Copyright © 2023 | Ultima actualizare: 28.06.2023