SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE PAJIȘTI

Revista SRP

Centru de interes și domeniu

Romanian Journal of Grasslands and Forage Crops este revista oficială a Societăţii Române de Pajişti, publicată în limba engleză. Este un jurnal anual, cu sistem de evaluare peer-review, ce își propune diseminarea unor cercetări semnificative și lucrări originale, recenzii critice și scurte contribuții în toate aspectele științei pajiștilor, cu scopul de a prezenta și a împărtăși cunoștințe, idei și filozofii privind o mai bună gestionare și utilizare a pajiștilor, a furajelor și a gazonului, atât în scopuri agricole, cât și neagricole, în întreaga lume.

Revista încurajează autorii să își formuleze problemele de cercetare și să discute rezultatele acestora în cadrul principalelor aspecte legate de pajiști, maximizând astfel impactul și valoarea cercetării lor. Lucrările trebuie să prezinte un potențial interes pentru un număr semnificativ de oameni de știință și, dacă sunt specifice unei situații locale, trebuie să fie relevante pentru un corp larg de cunoștințe asupra pajiștilor. Articolele ar trebui să aducă o contribuție semnificativă la avansarea cunoașterii sau la o mai bună înțelegere a conceptelor ce țin de cultura pajiștilor.

Revista are un consiliu editorial internațional. Întreg conținutul revistei poate fi utilizat în scopuri educaționale, non-profit, independent față de drepturile de autor. Distribuția materialului este încurajată cu condiția menționării autorilor și a sursei (The Romanian Society for Grassland sau SRP).

Contribuțiile tuturor membrilor, precum și ale celor care nu sunt membri, sunt binevenite în oricare dintre următoarele domenii:

  • mediul pajiștilor, peisaj, ecologie și management;
  • stabilirea, gestionarea și cultivarea pășunilor și a gazonului;
  • utilizarea pajiștilor, creșterea animalelor, comportament, nutriție și producție;
  • conservarea furajelor, prelucrarea, depozitarea, utilizarea și valoarea nutritivă;
  • fiziologia plantelor, morfologie, patologie și entomologie;
  • reproducere și genetică;
  • proprietăți fizico-chimice ale solului, microbiotei solului și nutriției plantelor;
  • economia în sistemele de pajiști.

Cum se poate trimite manuscrisul?

Revista SRP

Lucrările se trimit prin e-mail, în fişier Word, la adresa: sropaj@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor, cât şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
Str. Calea Mănăștur, Nr. 3-5, Camera 46
Cod poștal 400372
E-mail: sropaj@yahoo.com
Site: https://sropaj.ro
Follow us on Facebook
Copyright © 2024 | Ultima actualizare: 10.01.2024